Štítky: Diktáty

Přehled všech diktátů na našich stránkách. Najdete tady jak souhrnné diktáty pro 1-9 třídu, tak diktáty k přijímacím zkouškám. Vše je zdarma se správnými odpověďmi.

Diktát – souhrnný diktát 7. třída (1)

Diktujte a doplňte chybějící písmena Šestým místem vstoupila (K/k)ateřina (N/n)eumannová do (N/n)ového ročníku (S/s)větového poháru v b(je/ě)hu na l(i/y)žích. Světová špička jí ve (Š/š)védské (K/k)iruně...

Diktát – souhrnný diktát 6. třída (2)

Z oken naší škol_ je v_dět nev_soký kopec. Je zalesněn_ a mezi strom_ prosvítaj_ trosk_ ro_padávající se stavb_. Na kopci _(s/z)távala kdysi tvr_(s/z). Z údolí...

Diktát – souhrnný diktát 4. třída (2)

Lidé sl_šel_  b_t zvony. Odb_jel_ poledne. Zedníci na stavbě už b_l_ v_hladovělí. Brigádníci s nimi zašl_ do m_stní v_vařovny a ob_(ě/je)dnal_ si něco na zu_(p/b)....

Diktát – psaní velkých písmen

Jaká byste napsali písmena? Velká nebo malá? (f/F)estival v (k/K)arlových (v/V)arech, (t/T)omášův bratr, (m/M)ikešova miska, (j/J)an (ž/Ž)ižka z (t/T)rocnova, (v/V)ysoké (t/T)atry, (s/S)vatý (j/J)osef, (k/K)arlova (u/U)niverzita,...

Diktát – shoda podmětu (1)

Doplňte i – y – a. Pod okny zařehtal_ koně. Ragbisté nastoupil_ k zápasu. Vzduchem poletoval_ peříčka. Roztřásl_ se mi kolena. Potápěčky měl_ kameru. Hosté...

Diktát – souhrnný diktát 2. třída (2)

Doplňte správná písmena Pomo(s/z) mi. Mám tě(ž/š)kou zkou(ž/š)ku. J(i/y)rka nese bato(ch/h) a v něm má láhe(f/v). Je tu mnoho strom(ů/ú). Pozoroval jsem p(je/ě)nkavy. P(e/je/ě)t jich...

Diktát – souhrnný diktát 5. třída (2)

Při diktování doplňte chybějící písmena. Kam jste tol-k posp-chal-? Bál- jsme se, že b-chom se mohl- zpozdit. Doběhl- jsme proto rychl-m- kroky na zastávku autobusu....