Archiv štítku: velká písmena

Test – psaní velkých písmen č. 2

Na deseti otázkách si vyzkoušejte psaní velkých počátečních písmen. Po dokončení testu budou zobrazeny správné výsledky.

Otázka č. 1
(J/j)ižní (A/a)merika

jižní Amerika
Jižní Amerika
jižní amerika
Otázka č. 2
(B/b)oubínský (P/p)rales

Boubínský prales
boubínský prales
Boubínský Prales
Otázka č. 3
(P/p)apež (B/b)enedikt XVI

Papež Benedikt XVI
papež Benedikt XVI
Otázka č. 4
(S/s)lavnosti (S/s)něženek

slavnosti sněženek
slavnosti Sněženek
Slavnosti sněženek
Otázka č. 5
(S/s)bírka balad (K/k)ytice

Sbírka balad kytice
sbírka balad Kytice
Sbírka balad Kytice
Otázka č. 6
Na nebi zářil (V/v)elký (V/v)ůz.

Na nebi zářil Velký vůz.
Na nebi zářil Velký Vůz.
Na nebi zářil velký vůz.
Otázka č. 7
Hodně zdraví v (N/n)ovém (R/r)oce.

Hodně zdraví v Novém roce.
Hodně zdraví v novém roce.
Otázka č. 8
Jdu na (V/v)ýchod.

Jdu na Východ.
Jdu na východ.
Otázka č. 9
(O/o)bratník (R/r)aka

obratník Raka
Obratník raka
Obratník Raka
Otázka č. 7
(K/k)avárna (K/k)afíčko

Kavárna kafíčko
kavárna Kafíčko
Kavárna kafíčko