Archiv štítku: obojetné souhlásky

Diktát – psaní i/y po obojetných souhláskách (2)

V-raz-l- jsme hlem-ždím tempem k Jirkov-. Neb-l- jsme zrovna nadšení. V-m-slel si na nás těžké úkol-. Když l-stoval stránkam- starob-lé knížky, nasl-n-l si prsty. Potom v-hledal dva obrázky neob-čejných zv-řat z dávné minulosti. Také jsme luštil- rébus-. Až do tm- jsme se bav-l- hádankam- a křížovkam-.

ŘEŠENÍ DIKTÁTU NAJDETE ZDE

Diktát – psaní i/y po obojetných souhláskách (1)

Ps- v-běhl- z bl-zkého křov- a vrhl- se na m-sl-vce. V-plazeným jaz-kem mu ol-zoval- ruce. Vesele štěkal-. Oči se jim radostně leskl-. Vesel- ukončil- temné v-střel-. V hloub- lesa lov-l- p-tlác-. Nem-losrdně si počíhal- na rychlonohé laně a pak v-pál-l-. Chomáče tráv- se zbarv-l- jejich krv-. M-sl-vci se neobyčejně hb-tě bl-žil-. Přeběhl- m-tinu a ukryl- se v mláz-. Potom p-tláky lap-l- a odvedl- do m-sl-vny. Laním ale už život vrátit nemohl-. Měl- jsme slz- na krajíčku.

ŘEŠENÍ NAJDETE ZDE

DALŠÍ DIKTÁTY ZDE