Archiv štítku: dělení

Která matematická operace má přednost.

Často se dělají chyby v příkladech, kde je více matematických operací a nejsou všechny odděleny závorkou. Např.

100-10*5:5+10:(2+3)=

Od teď si, prosím, pamatujte:

1. Pokud jsou ve výrazu závorky, počítají se nejdříve výrazy v závorkách.
2. Po závorkách se počítá násobení a dělení, které má přednost před sčítáním a odčítáním. Násobení a dělení počítáme postupně z levé strany.
3. Nakonec počítáme sčítání a odčítání postupně zleva doprava.

V našem příkladě budeme nejdříve počítat závorku (2+3):

100-10*5:5+10:(2+3)=100-10*5:5+10:5=

Teď počítáme násobení a dělení, které má přednost před sčítáním a odčítání. Takže 10×5:5 je 10 a 10/5 je 2:

100-10*5:5+10:(2+3)=100-10*5:5+10:5=100-10+2=

A teď už nám zbývá jen sčítání a odčítání, které počítáme zleva. Nejdříve 100-10=90 a potom 90+2=92.

100-10*5:5+10:(2+3)=100-10*5:5+10:5=100-10+2=92

Když nevíte google vám poradí. Pokud zadáte výraz do vyhledávání googlu, tak ho google nejen spočítá, ale doplní i závorky pro přehlednost. Náš příklad bude vypadat v google.cz takto: Zobrazení příkladu v googlu

Příklady na procvičení předností matematických operací najdete ZDE.

Násobení a dělení

Násobení

Čísla, která násobíme se říká činitelé a výsledku se říká součin.

ČINITEL x ČINITEL = SOUČIN

Pro násobení platí:

– Když násobíme dvě racionální čísla (celá kladná čísla) dostaneme opět číslo racionální.
– Pořadí činitelů se můžeme měnit. Říká se tomu komutativnost. Pozor: neplatí pro děleni.

A x B = B x A    (12×6=6×12=72; 62×31=31×62=1922; 3x6x10=6x10x3=180)

– Sdružování činitelů můžeme měnit. Pořadí v kterém čísla násobíme nezmění součet. Říká se tomu, že násobení je asociativní.

(A x B) x C = A x (B x C)   (2×3)x5=2x(3×5)=30

– Jednička je neutrální. Když násobíme konkrétnímu číslu jedničkou, tak výsledkem je ono konkrétní číslo.

A x 1 = A    (5×1=5; 28×1=28)

– Když je jeden činitel 0 (nula) je i součin roven nule.

A x 0 = 0 (15 x 0 = 0; 25 x 268 x 24 x 0 = 0)

– Násobení má přednost před sčítáním např. 25+5×6=25+30=55. Když chceme zaručit, že má sčítání přednost, tak musíme použít závorky. (25+5)x6=30×6=180. Více o přednosti mat. operací ZDE.

Zobrazit příklady na procvičení