Štítky: Diktáty

Diktát – souhrnný diktát 4. třída (1)

Lenoš-, konečně jste pohnul- svými těl-. Kovář- v-ráběl- podkov-. Těžkými kladiv- a pal-cem- muži b-l- do kovadl-n, až jiskry létal-. Jejich dlaně b-l-  samé mozol-....

Diktát – vyjmenovaná slova po V (1)

V_soký dům, prav_dla pravopisu, velká v_dra, v_těz dostihu, v_dím dobře, oční v_čko, v_vrácené stromy, žv_kat žv_kačku, záv_dím ti, velký zlozv_k, sourozenci V_tek a Ev_čka, kovářská...

Diktát – vyjmenovaná slova po S (1)

S_pký písek, s_chravé počas_, s_lný provaz, s_slí nora, kozí s_r, s_rové maso, prašná s_lnice, otec se s_nem, jemný zás_p, školní bes_dka, nenas_tný pes, zmije zas_čela,...

Diktát – souhrnný diktát 3. třída (1)

Diktujte a doplňte chybějící písmena Toulavý pes Opuštěný ps_k pob_hal po lese. V_plašil zajíce a chv_li ho hon_l. Nap_l se z hluboké brá_dy v_jeté traktorem....

Diktát – psaní ě/je

Doplňte do textu chybějící ě, je nebo ně: M_síc tajem_ osv_tloval noční krajinu. Sed_l jsem na břehu jezera a bylo m_ příjem_. Pomalu utichal zp_v...

Diktát – vyjmenovaná slova (2)

V_klá se mi zub. V_cv_čený ps_k zv_tězil v mez_národní soutěži. Chtěla se zv_ditelnit, a proto se  chovala nev_b_ravě. Narýsovat sv_slou čáru podle prav_tka. Nové s_dl_ště...

Diktát – vyjmenovaná slova (1)

Přes m_tinu přeběhla l_ška. Hb_tá veverka v_běhla na strom. M_ška sv_žně vklouzla do díry. Po m_tině se plaz_l slep_š. Na v_sokém smrku seděl v_r. Zaječí...

Diktát – vyjmenovaná slova po M (2)

M_lada je um_něná, roztom_lé m_m_nko, m_ší díra, m_nulý týden, velký m_č, vym_slet příklad, om_vatelná tapeta, vzpomínky na m_nulost, m_luji Petru, m_ší kožíšek, nejsi neom_lný, um_j...

Diktát – vyjmenovaná slova po L (2)

Starý ml_n, l_ný Honza, červený tul_pán, kl_dný obl_čej, děda nedosl_chá, namožené l_tko, na obzoru se bl_sklo, pl_žil se nocí, pl_nulá řeč, Pavl_k snídá rohl_k, kino...

Diktát – vyjmenovaná slova po Z (1)

Mlsný jaz_k, z_tra brz_ ráno, neznámý ciz_nec, z_skat vzdělání, jsme na m_zině, podz_mní den, nízký voz_k, mírná z_ma, dvojjaz_čný slovník, přijď poz_tří, brz_ bude z_ma,...

Diktát – vyjmenovaná slova po B (2)

Diktujte a doplňte chybějící písmena. Pod diktátem je odkaz na řešení. vymlátit ob_lí, slovo se skládá ze slab_k, kab_na řidiče, plechový bub_nek, b_linkový čaj, nový...

Diktát – vyjmenovaná slova po P (1)

Páv se p_šnil svými p_rky. Tapír je lichokop_tník. Klop_tl jsem o p_tel p_sku. Netop_r létá v noci. Sp_sovatel napsal další kap_tolu. P_š menší p_smena. Nep_skej...

Diktát – vyjmenovaná slova po M (1)

Horský průsm_k, um_t nádobí, jedovatá zm_je, m_t narozeniny, zlom_slný nápad, dobrý úm_sl, užitečný hm_zožravec, Vysoké M_to, housle a sm_čec, nam_dlit si ruce, m_lá mam_nka, medvídek...

Diktát – vyjmenovaná slova po L (1)

starý ml_nář, l_bové maso, jedovatý pl_n, škodl_vý l_kožrout, l_ný Honza, L_sá hora, pol_kat sliny, l_skový keř, nesl_šný šepot, uml_t kávu, bl_štivé skl_čko, červený kal_ch, tul_pánu,...

Diktát – vyjmenovaná slova po B (1)

Ob_váme nový b_t, Zb_něk sb_l budku, B_voj b_l silák, staré ob_čeje, starob_lé ob_dlí, město Přib_slav, dob_vat hrad, nab_t majetek, kab_na letadla, b_tevní pole, nab_té zbraně,...