Diktát – souhrnný diktát 7. třída (1)

Diktujte a doplňte chybějící písmena

Šestým místem vstoupila (K/k)ateřina (N/n)eumannová do (N/n)ového ročníku (S/s)větového poháru v b(je/ě)hu na l(i/y)žích. Světová špička jí ve (Š/š)védské (K/k)iruně neutekla, při neúspěchu ostatních reprezentantů z(ů/ú)stala p(i/y)lířem českého t(í/ý)mu.
Konkurenci na (S/s)everu (s/z)drtila (N/n)orka (B/b)ente (M/m)artinsenová. Sedmadvacetiletá m(i/y)stryně na této trati měla ještě v polovině náskok jen 3,33 sekund(i/y), převahu však znásobila v závěru.
Obleva a mě(k/kk)čí tra(ť/ď) většině závodnic nevadil(i/y). Nevábné podmínky neza(s/z)kočily ani (N/n)eumannovou.
(N/n)akonec to s mazáním l(i/y)ží dopadlo dobře,“ pochvalovala si (Č/č)eská lyžařka. Naši vrcholoví sportovci reprezentují (Č/č)eskou (R/r)epubliku ve (S/s)větě lépe než mnozí jiní činitelé.

Řešení diktátu najdete zde