Archiv štítku: násobení

Která matematická operace má přednost.

Často se dělají chyby v příkladech, kde je více matematických operací a nejsou všechny odděleny závorkou. Např.

100-10*5:5+10:(2+3)=

Od teď si, prosím, pamatujte:

1. Pokud jsou ve výrazu závorky, počítají se nejdříve výrazy v závorkách.
2. Po závorkách se počítá násobení a dělení, které má přednost před sčítáním a odčítáním. Násobení a dělení počítáme postupně z levé strany.
3. Nakonec počítáme sčítání a odčítání postupně zleva doprava.

V našem příkladě budeme nejdříve počítat závorku (2+3):

100-10*5:5+10:(2+3)=100-10*5:5+10:5=

Teď počítáme násobení a dělení, které má přednost před sčítáním a odčítání. Takže 10×5:5 je 10 a 10/5 je 2:

100-10*5:5+10:(2+3)=100-10*5:5+10:5=100-10+2=

A teď už nám zbývá jen sčítání a odčítání, které počítáme zleva. Nejdříve 100-10=90 a potom 90+2=92.

100-10*5:5+10:(2+3)=100-10*5:5+10:5=100-10+2=92

Když nevíte google vám poradí. Pokud zadáte výraz do vyhledávání googlu, tak ho google nejen spočítá, ale doplní i závorky pro přehlednost. Náš příklad bude vypadat v google.cz takto: Zobrazení příkladu v googlu

Příklady na procvičení předností matematických operací najdete ZDE.

Písemné násobení čísel

Velká čísla nemusíme násobit jen na kalkulačce, ale stačí nám papír, tužka a malá násobilka. Písemné násobení si vysvětlíme na konkrétním příkladu.

941 x 152

čísla si napíšeme pod sebe, tak že zarovnáme pod sebe jednotky, desítky,…

941
.152

a začneme násobit číslem, které je prvním číslem zprava ve spodním čísle. A tímto číslem násobíme celé horní číslo postupně k pravé strany. V naším příkladě budeme násobit číslem 2 (násobit budeme postupně 1,4,9) a výsledky zapisujeme pod násobená čísla.

Takže 2 x 1 = 2

941
.152
2

2 x 4 = 8

941
.152
82

2 x 9 = 18 protože 9 je poslední, které v tomto řádku násobíme, tak napíšeme celou 18, tak jak vidíte.

941
.152
1882

Teď budeme násobit dalším číslem v pořadí (5) a zase budeme násobit odzadu horní číslo 1, 4, 9. Výsledky zapisujeme pod předchozím násobení číslem 4, ale POZOR první číslici posuneme o jedno doleva.

5 x 1 = 5

941
.152
1882
5

5 x 4 = 20. Protože budeme ještě násobit další číslo (9), tak napíšeme jen jednotky čísla (v našem příkladu 0) a desítky (v našem příkladu 2) si „pamatujeme“ do dalšího násobení. Tzn. píšeme 0 pamatujeme 2.

941
.152
1882
05

5 x 9 = 45 k číslu přičteme 2, kterou jsme si pamatovali z minulého násobená 5×4. Takže výsledek je 45+2=47 a protože je to poslední násobení v tomto řádku, tak píšeme celé číslo.

941
.152
1882
4705

a teď budeme násobit posledním číslem, tedy 1, a zase násobíme horní číslo pozpátku (1-4-9) a zase posuneme první číslo o jedno místo doleva.

941
.152
1882
4705
941

Teď máme skoro hotovo. Stačí už jen sečíst ta čísla, která vznikla naším násobením. O písemném sčítání píšeme ZDE. Začneme sčítat zprava, kde opíšeme 2, potom 8+5=13, takže napíšeme 3 a jedničku pamatujeme, v dalším sloupci 8+0+1+1 (z předchozího sloupce)=10. Píšeme 0 a 1 pamatujeme. Ve čtvrtém sloupci 1+7+4+1 (z minula)=13 a v posledním sloupci 4+9+1(z minula)=14 a protože to je poslední sloupec, tak píšeme 14.

941
.152
1882
4705
941
143032

A máme výsledek 143032.

Test – násobení do 200

Vypočítejte bez kalkulačky.

1.       10 x 12 =

100
120
140
2.       4 x 11 =

22
33
44
3.       10 x 16 =

100
150
160
4.       5 x 12 =

50
60
70
5.       5 x 15 =

75
100
125
6.       6 x 13 =

78
88
136
7.       8 x 15 =

120
150
180
8.       3 x 18 =

54
104
154
9.       10 x 15=

100
150
200
10.       7 x 17 =

100
109
119
Násobení a dělení

Násobení

Čísla, která násobíme se říká činitelé a výsledku se říká součin.

ČINITEL x ČINITEL = SOUČIN

Pro násobení platí:

– Když násobíme dvě racionální čísla (celá kladná čísla) dostaneme opět číslo racionální.
– Pořadí činitelů se můžeme měnit. Říká se tomu komutativnost. Pozor: neplatí pro děleni.

A x B = B x A    (12×6=6×12=72; 62×31=31×62=1922; 3x6x10=6x10x3=180)

– Sdružování činitelů můžeme měnit. Pořadí v kterém čísla násobíme nezmění součet. Říká se tomu, že násobení je asociativní.

(A x B) x C = A x (B x C)   (2×3)x5=2x(3×5)=30

– Jednička je neutrální. Když násobíme konkrétnímu číslu jedničkou, tak výsledkem je ono konkrétní číslo.

A x 1 = A    (5×1=5; 28×1=28)

– Když je jeden činitel 0 (nula) je i součin roven nule.

A x 0 = 0 (15 x 0 = 0; 25 x 268 x 24 x 0 = 0)

– Násobení má přednost před sčítáním např. 25+5×6=25+30=55. Když chceme zaručit, že má sčítání přednost, tak musíme použít závorky. (25+5)x6=30×6=180. Více o přednosti mat. operací ZDE.

Zobrazit příklady na procvičení