Archiv štítku: řešení

Diktát – psaní i/y po obojetných souhláskách (2) – řešení

Vyrazili jsme hlemýždím tempem k Jirkovi. Nebyli jsme zrovna nadšení. Vymyslel si na nás těžké úkoly. Když listoval stránkami starobylé knížky, naslinil si prsty. Potom vyhledal dva obrázky neobyčejných zvířat z dávné minulosti. Také jsme luštili rébusy. Až do tmy jsme se bavili hádankami a křížovkami.

DALŠÍ DIKTÁTY NAJDETE ZDE

Diktát – psaní i/y po obojetných souhláskách (1) – řešení

Psi vyběhli z blízkého křoví a vrhli se na myslivce. Vyplazeným jazykem mu olizovali ruce. Vesele štěkali. Oči se jim radostně leskly. Veselí ukončily temné výstřely. V hloubi lesa lovili pytláci. Nemilosrdně si počíhali na rychlonohé laně a pak vypálili. Chomáče trávy se zbarvily jejich krví. Myslivci se neobyčejně hbitě blížili. Přeběhli mýtinu a ukryli se v mlází. Potom pytláky lapili a odvedli do myslivny. Laním ale už život vrátit nemohli. Měli jsme slzy na krajíčku.

DALŠÍ DIKTÁTY ZDE

Diktát – Psaní ě/je – řešení

Měsíc tajem osvětloval noční krajinu. Seděl jsem na břehu jezera a bylo mi/m příjem. Pomalu utichal zpěv ptáků a na tem modré obloze se objevovaly první hvězdy. Někde v dálce se ozývaly tóny hravě vykouzlené na harfě a m náhle všechny dojmy splývaly vjedno. Zapoml jsem na všechny starosti světa a ponořil se do objetí noci, všechno napětí ze mě spadlo a mé vjemy pomalu slábly. Usnul jsem a spal klidně jako dítě.

DALŠÍ DIKTÁTY ZDE