Archiv štítku: Vyjmenovaná slova

Přehled všech stránek, které se věnují vyjmenovaným slovům. Přehledy, testy, diktáty.

Diktát – vyjmenovaná slova po V (1)

V_soký dům, prav_dla pravopisu, velká v_dra, v_těz dostihu, v_dím dobře, oční v_čko, v_vrácené stromy, žv_kat žv_kačku, záv_dím ti, velký zlozv_k, sourozenci V_tek a Ev_čka, kovářská v_heň, v_chodní v_tr, pov_dáme si, v_barvit obrázek, v_tisknout stránku, v_chod slunce, určitě si zv_kneš.

ŘEŠENÍ NAJDETE ZDE

Diktát – vyjmenovaná slova po S (1)

S_pký písek, s_chravé počas_, s_lný provaz, s_slí nora, kozí s_r, s_rové maso, prašná s_lnice, otec se s_nem, jemný zás_p, školní bes_dka, nenas_tný pes, zmije zas_čela, velké sídl_ště, tis_c korun, s_korka obecná, s_tý pes, továrna na s_rky, s_rový rohlík, rychlá las_čka.

ŘEŠENÍ NAJDETE ZDE

Diktát – vyjmenovaná slova (2)

V_klá se mi zub. V_cv_čený ps_k zv_tězil v mez_národní soutěži. Chtěla se zv_ditelnit, a proto se  chovala nev_b_ravě. Narýsovat sv_slou čáru podle prav_tka. Nové s_dl_ště naz_vají V_šina. S_korovi b_dlí u s_lnice na V_zov_ce. Jaz_kolamy v_slovoval bez chyb. Zv_kla si na špagety pos_pané s_rem. V_jimka potvrzuje prav_dlo.

ŘEŠENÍ NAJDETE ZDE.

Diktát – vyjmenovaná slova (1)

Přes m_tinu přeběhla l_ška. Hb_tá veverka v_běhla na strom. M_ška sv_žně vklouzla do díry. Po m_tině se plaz_l slep_š. Na v_sokém smrku seděl v_r. Zaječí pel_šek b_l prázdný. Z lesa na s_lnici v_běhli srnci. Bylo sl_šet houkání s_čka. Bab_čka sb_rala lesní b_l_nky. S_sel v_kukoval z nory.

ŘEŠENÍ NAJDETE ZDE

Vyjmenovaná slova

Přehled všech stránek s tématem vyjmenovaná slova

Vyjmenovaná slova jsou pro děti jednou z nejnáročnějších věcí k naučení. Je důležité vyjmenovaná slova dobře zvládnout a s tím Vám pomohou naše stránky. Najdete tady nejen přehled všech vyjmenovaných slov včetně slov odvozených (první část přehledu) za, ale i spoustu cvičení, diktátů a testů.(na konci)

Diktát – vyjmenovaná slova po B (2)

Diktujte a doplňte chybějící písmena. Pod diktátem je odkaz na řešení.

vymlátit ob_lí, slovo se skládá ze slab_k, kab_na řidiče, plechový bub_nek, b_linkový čaj, nový b_t, mořská hlub_na, ob_vací pokoj, hodiny odb_ly poledne, krab_ce hřeb_ků, b_lá kočka, dob_tek se pásl, dob_t mob_lní telefon, ryb_zový koláč, Zb_něk b_l nemocný.

ŘEŠENÍ JE ZDE

Test – vyjmenovaná slova po V

Doplňte chybějící i/y.

 

1.   hbitá v_dra

i
y
2.    v_r zahoukal

í
ý
3.   v_soká škola

i
y
4.   vyvolal pov_k

i
y
5.   v_razili do lesa

i
y
6.  zbavit se zlozv_ku

i
y
7.   jel jsem přes V_sočinu

i
y
8.   zv_řil prach

í
ý
9.   v_pěstoval růži

i
y
10.  v_děl jsem tě

i
y
Vyjmenovaná slova po Z

Vyjmenované slovo Příbuzné slovo
brzy
jazykjazýček, jazykozpyt, jazykovědec, jazykový, dvojjazyčný, jazykolam
nazývat sevyzývat, vyzývavě, vyzyvatel, vzývat, ozývat se
Ruzyněruzyňský

 

Pozor na rozdíly

Y/ÝI/Í
brzybrzičko(přípona  – ičko)
nazývat se(mít jméno)nazívat se(mnoho zívat)

Diktáty na procvičení vyjmenovaných slov

Vyjmenovaná slova po V

Vyjmenované slovo Příbuzná slova
vy
vysokývyšší, nejvyšší, výše, výška, vysočina, Vysočany, Vyšehrad, výš, výškoměr, výsost, vysokohorský, výš, povýšit
výtvytí, zavýt, zavytí
výskatvýskot, výskání, nevýskat, zavýsknutí
zvykatzlozvyk, zvyk, návyk, odvykat, zvyklost, neobvykle, obvykle
žvýkatžvýkací, přežvykovat, přežvýkavec, žvýkačka
vydravydří, vydrovka
výrvýři
povykpovykovat, povykování
výheň
vy,vývybarvit, povytáhnout, bezvýznamný, vybíjená, východ

 

Pozor na rozdíly

Y/ÝI/Í
výt (pes vyje)vít (splétat, např.věneček)
výr (pták)vír (vzdušný nebo vodní)
výskat (jásavě křičet)vískat (probírat se někomu ve vlasech)
výška (vysoký)vížka (věžička)

Diktáty na procvičení vyjmenovaných slov najdete ZDE

Vyjmenovaná slova po S

synsynovský, synek, synáček, synovec, zlosyn
sytýsytost, dosyta, sytit, nasycený, nenasyta, přesycený
sýrsyreček, sýrový, sýrař, sýrárna, sýrařství, syrovátka
syrovýsyrovinka
sychravýsychravo, Sychrov
usychatosychat, vysychat, zasychat, přesychat,
sýkorasýkorka, sýkorčí, sýkořice
sýčeksýčkovat, nesýčkovat
syselsyslí
syčetsykot, syčení, zasyčet, zasyknout, sykat, sykavky
sypatsypký, sýpka, sypek, sypkovina, osypky, zásyp, osypaný, odsypávat, zasypávat, přesypávat

 

Pozor na rozdíly

y/ýi/í
syrý (syrový, vlhký)sirý (osiřelý, opuštěný)
sypat (písek)sípat(při chrapotu)
sýr (mléčný výrobek)síra (chemikálie na sirkách)
syrový (neuvařený)sírový (ze síry)

Vyjmenovaná slova po P

Vyjmenované slovoPříbuzné slovo
pýchapyšný, pyšně, zpychnout, pýchavka, pych, přepych, přepychový
pytelpytlík, pytlíček, pytlovina, pytlačit, pytláctví, strašpytel
pyskptakopysk,
netopýrnetopýří
slepýš
pylopylit, opylovat, pylový, opylovač
kopytokopýtko, sudokopytník
klopýtatklopýtnout, klopýtnutí
třpytit setřpyt, třpytka, třpytivý
zpytovatnevyzpytatelný jazykozpyt (jazykověda), jazykozpytec (jazykovědec)
pykatodpykat, odpykávat, pykání
pýr
pýřit sezapýřit se
čepýřit serozčepýřit se, rozčepýřený, načepýřit, načepýřený

 

 

Rozdíly

y/ýi/í
pýcha(pyšný)píchá(bodá)
pyl(prášek v květu)pil(pít,piji)
slepýš(plaz)slepíš(lepidlem)
opylovat(oplodňovat pylem)opilovat/obrušovat)

Diktáty na procvičení vyjmenovaných slov