Archiv štítku: ě/je

Diktát – psaní ě/je

Doplňte do textu chybějící ě, je nebo ně:

M_síc tajem_ osv_tloval noční krajinu. Sed_l jsem na břehu jezera a bylo m_ příjem_. Pomalu utichal zp_v ptáků a na tem_ modré obloze se ob_vovaly první hv_zdy. N_kde v dálce se ozývaly tóny hrav_ vykouzlené na harf_ a m_  náhle všechny dojmy splývaly v_dno. Zapom_l jsem na všechny starosti sv_ta a ponořil se do ob_tí noci, všechno nap_tí ze m_ spadlo a mé v_my pomalu slábly. Usnul jsem a spal klidn_ jako dít_.

ŘEŠENÍ NAJDETE ZDE

Psaní ě/je

Písmeno ě

Písmeno ě se vyskytuje v následujících skupinách:

dě   tě   ně

V této skupině označuje výslovnost [dˇ,tˇ,nˇ] + [e] jako například ve slovech:

 děvčátko, pradeček, ravý, zloj, mlá, čarojný, naje, pokovat

ko, dí, nálník, sí, lesný, vízství, šstí, dorný, usnit, let

ko, kdo, věr, mý, potí, krás, klat se, zahát, výbor

  pě  fě

 V této skupině vyslovujeme ě jako [j +e] a najdeme je například ve slovech:

hrát na har, oblékat rtoch, povídání o žira, darovat oru, šli v hou

pět, zvák, na, pou, kný, natí, páří, nachovat, zástí, dou

 bě vě  x  bje vje

Po souhláskách b a v musíme rozlišit, zda se jedná o jednu slabiku, jako například ve slovech:

od, hří, hrá, hat, lavý, zahnutý, sratel, dovat, zár

hra, hzda, pora, důrný, čný, zdavý, nápoda, zasit

Anebo je b a v součást předpony a připojuje se ke slovu se slabikou – je –. Příklad vidíte u slov:

 OB – objev, objevit, objevitel, objevný, objevení; objet, objetí, objezd; objem

V–  vjezd, vjezdový, vjezdní, vjet; vjem; splynout vjedno

  mě x m

Podobně jako u předchozí skupiny musíme i u psaní ě po m rozlišit, jestli se jedná o slabiku s měkkou výslovností:

 město, síc, pronlivý, tajší, kký, sr, na, ulecký, ulý, ut

 Anebo je ve tvaru slova (i v jiném příbuzném slově) obsaženo písmeno n a my musíme napsat:

 pomněnka, domněnka, zapomnění, rozumně, uzemněný, domně

 od slov: mnít – pomnít, domnívat se; rozumný, uzemnit…

 

POZOR na zájmeno JÁ!

2. a 4. pád MNE, MĚ

3. a 6. pád MI, MNĚ