Štítky: ě/je

Diktát – psaní ě/je

Doplňte do textu chybějící ě, je nebo ně: M_síc tajem_ osv_tloval noční krajinu. Sed_l jsem na břehu jezera a bylo m_ příjem_. Pomalu utichal zp_v...

Psaní ě/je

Písmeno ě Písmeno ě se vyskytuje v následujících skupinách: dě   tě   ně V této skupině označuje výslovnost [dˇ,tˇ,nˇ] + [e] jako například ve slovech:  děvčátko, pradědeček,...