Archiv štítku: procenta

Příklady procenta (2)

1. Vypočítej 1 % z 200.
2. Vypočítej 1 % z 10400.
3. Maso obsahuje 13 % tuku. Kolik gramů tuku je v 900 g masa?
4. Cena učebnice je 260 Kč a byla zlevněna o 9%. Kolik stojí po zlevnění?
5. Vypočítej 15 % z 820 km.
6. V lednu prodal Autosalón TopCars 35 aut. V únoru 42. O kolik % se zvýšil prodej v únoru oproti lednu.
7. 50 % základu je 44. Vypočítej základ.
8. Školní soutěže se zúčastnilo 40 žáků a to je 16% všech žáků školy. Kolik má škola žáků.
9. Ve škole je 350 žáků. Z toho je 217 chlapců a 133 dívek. Kolik % je chlapců a kolik % je dívek.
10. Dělník má za úkol vyrobit 125 součástek za den. Vyrobil jich 145. O kolik % překročil úkol.

ŘEŠENÍ NAJDETE ZDE

Příklady procenta (1)

Počítejte příklady s procenty.

1. Kolik je 24% ze 6000 m ?
2. Kolik je 76% z 320 kg ?
3. Vypočtěte 4% z 10000 Kč.
4. Vypočtěte 100%, když 35% je 66,5.
5. Ve třídě je 12 dívek což je 48%. Kolik je celkem žáků?
6. Uběhl jsem 500 m, a to je 50% celého závodu. Kolik měří celý závod?
7. Z půjčky jsem zaplatil 500 Kč a ještě mi zbývá zaplatit 80%. Kolik je celá půjčka?
8. Ve 200 litrovém sudu je 64 l. Kolik je to %?
9. Zahradník musí zasadit 60 stromů. Už zasadil 27 stromů. Kolik je to procent?
10. Zahradník už zasadil 60 stromů, ale jen 48 se jich ujalo. Kolik procent stromů uschlo?

ŘEŠENÍ I S POSTUPEM NAJDETE ZDE

Procenta

S pojmem procent se setkáváme denně v běžném životě. Ekonomika roste/klesá o procenta, zdražuje/zlevňuje se o procenta, plat vám zvýší/sníží o procenta, určité procento lidí si něco myslí, v bance vám připisují procenta (úroky), politické strany mají tolik a tolik procent i alkohol má svá procenta, atd. Troufnu si tvrdit, že po základních početních operacích (sčítání, odčítání, násobení, dělení) je zvládnutí procent pro orientaci v běžném životě nejdůležitější. Tak pojďme na to a uvidíte, že na procentech není nic složitého.

Výpočet 1 %

Výpočet procentové části

Výpočet základu

Výpočet počtu %

Definice: procenta jsou setiny celku. A používá se značka %.

A co to znamená. Počet % z nějakého celku (říkáme i základ) je počet setin (1/100). A právě z té jedné setiny vidíte, že pokud rozumíte zlomkům, budou pro Vás procenta hračka.

Nejlépe to pochopíme na příkladu a začneme tím nejednodušším.

Určení {1 \%}.

1 % ze základu 100 získáme tak, že vypočteme 1 setinu ze 100. Vydělíme tedy 100~:~100~=~1 lze zapsat i jako 100~*~0,01~=~1. Výsledek tedy je: 1 %~ze~100~je~1

1 % ze základu 200 získáme tak, že vypočteme 1 setinu ze 200. Vydělíme tedy 200~:~100~=~2 lze zapsat i jako 200~*~0,01~=~2. Výsledek tedy je: 1 %~ze~200~je~2

1 % ze základu 750 získáme tak, že vypočteme 1 setinu ze 750. Vydělíme tedy 750~:~100~=~7,5 lze zapsat i jako 750~*~0,01~=~7,5. Výsledek tedy je: 1 %~ze~750~je~7,5

Obecně tedy můžeme napsat, že 1 \% získáme tak, že základ vydělíme 100. Nemusíme nic složitě počítat a jednoduše posuneme desetinnou čárku o dvě místa doleva. U celých čísel napíšeme desetinnou čárku před druhou číslici od konce. 2541 => 25,41 ; 987 => 9,87 ; 2 => 0,02 (když číslice nejsou doplníme 0) 4,55 => 0,0455

Od jednoho procenta můžeme postoupit k jinému počtu %.

Máme dvě možnosti jak procentní část vypočítat.

1. Přes 1 \%:

Nejdříve vypočítáme 1 \% a to vynásobíme počtem konkrétních procent.

Dva příklady:

15\%~z~80
nejdříve určíme 1 \%~=~0,8
a to vynásobíme 15*0,8=12
15\%~z~80~je~12

70\%~z~200
nejdříve určíme 1 \%~=~2
a to vynásobíme 70*2=140
70\%~z~200~je~140

2. Pomocí vzorečku {c~=~z~*~p} procentová část(c)=základ(z) x procenta(p)

Nejdříve si musíme uvědomit, že počet procent můžete zapsat jako desetinné číslo. (Počet % děleno 100) 10\% => 0,1;~2\% => 0,02;~75\% => 0,75;~120\% => 1,2

A na příkladu si ukážeme použití vzorečku:

15\%~z~80
základ je 80
procenta 15% můžeme napsat jako 0,15
Procentovou část vypočteme 80(zaklad)~*~0,15(procenta)~=~12
15\%~z~80~je~12

Výpočet základu

V tomto případě známe procentovou část a musíme určit základ (jinak řečeno 100%).

Máme zase dvě možnosti.

1. Přes 1 \%:

Nejdříve určíme 1% a to potom vynásobíme 100 (chceme přece 100 %)

Dva příklady:

10% je 25. Kolik je 100% (základ)
Určíme 1%: 25:10=2,5
a to vynásobíme stem: 2,5 * 100 = 250
Když 10%=25 tak 100%=250

Závodník ujel 65 km což je 40% celkové délky závodu. Jak je závod dlouhý?
Zadání můžeme přepsat jako 40%=65.   100%=?
Určíme 1%: 65:40=1,625
a to vynásobíme stem: 1,625 * 100 = 162,5
Závod je dlouhý 162,5 km.

2. Pomocí vzorečku z~=~c~:~p základ(z)=procentová část(c): procenta zapsaná desetinným číslem(p)

Ukážeme si použití vzorečku na předchozích příkladech.

10% je 25. Kolik je 100% (základ).
p=10% => 0,1
c=25
z=25:0,1=250

Závodník ujel 65 km což je 40% celkové délky závodu. Jak je závod dlouhý?
p=40% => 0,4
c=65
z=65:0,4=162,5
Závod je dlouhý 162,5 km.

Výpočet počtu procent

V tomto případě určujeme kolik je část celku procent.

I tady můžeme použít dva postupy.

1. Přes 1 \%:

Určíme 1 % a tím vydělíme procentovou část.

Opět dva příklady:

Kolik % je 48 z 200?
základ (100%) = 200
x % = 48
určíme 1% (základ vydělíme 100) 200:100=2
a tím vydělíme naši část. 48:2=24
48 je 24% z 200.

Ve třídě je 28 dětí. Z toho 21 chlapců. Kolik % je chlapců?
základ (100%) = 28
x % = 21
určíme 1% (základ vydělíme 100) 28:100=0,28
a tím vydělíme naši část. 21:0,28=75
Ve třídě je 75% chlapců.

2. Pomocí vzorečku p~=~c~:~z procenta zapsaná desetinným číslem (p) = procentová část (c) : základ (z)

Na předchozích příkladech si můžeme vzoreček procvičit.

Kolik % je 48 z 200?
základ (100%) = 200
p(%) = 48:200 = 0,24 => 24%
48 je 24% z 200.

Ve třídě je 28 dětí. Z toho 21 chlapců. Kolik % je chlapců?
základ (100%) = 28
x % = 21
p(%) = 21:28 = 0,75 => 75%
Ve třídě je 75% chlapců.