Archiv štítku: Diktáty

Přehled všech diktátů na našich stránkách. Najdete tady jak souhrnné diktáty pro 1-9 třídu, tak diktáty k přijímacím zkouškám. Vše je zdarma se správnými odpověďmi.

Diktát – souhrnný diktát 7. třída (1)

Diktujte a doplňte chybějící písmena

Šestým místem vstoupila (K/k)ateřina (N/n)eumannová do (N/n)ového ročníku (S/s)větového poháru v b(je/ě)hu na l(i/y)žích. Světová špička jí ve (Š/š)védské (K/k)iruně neutekla, při neúspěchu ostatních reprezentantů z(ů/ú)stala p(i/y)lířem českého t(í/ý)mu.
Konkurenci na (S/s)everu (s/z)drtila (N/n)orka (B/b)ente (M/m)artinsenová. Sedmadvacetiletá m(i/y)stryně na této trati měla ještě v polovině náskok jen 3,33 sekund(i/y), převahu však znásobila v závěru.
Obleva a mě(k/kk)čí tra(ť/ď) většině závodnic nevadil(i/y). Nevábné podmínky neza(s/z)kočily ani (N/n)eumannovou.
(N/n)akonec to s mazáním l(i/y)ží dopadlo dobře,“ pochvalovala si (Č/č)eská lyžařka. Naši vrcholoví sportovci reprezentují (Č/č)eskou (R/r)epubliku ve (S/s)větě lépe než mnozí jiní činitelé.

Řešení diktátu najdete zde

Přijímací zkoušky na víceletá gymnázia – diktát (5)

Pátý diktát, který vám pomůže s přípravou na přijímací zkoušky.

Diktát k přijímacím zkouškám na víceletá gymnázia.

Diktát – souhrnný diktát 6. třída (2)

Z oken naší škol_ je v_dět nev_soký kopec. Je zalesněn_ a mezi strom_ prosvítaj_ trosk_ ro_padávající se stavb_. Na kopci _(s/z)távala kdysi tvr_(s/z). Z údolí vede k její zřícenině ú_(s/z)zká ste_(s/z)ka. Hradní příkop je zas_paný. Hradb_ jsou v ro_(s/z)valinách. Mezi kostkam_ dlažb_ na b_valém dvoře roste v_soká tráva. Ve sklepení možná lež_ poklad. Starob_ylá věž se mění v sutin_y. Kd_si odtud zazníval hlásn_ roh. Dnes se tu za šera ozývaj_ jen hlas_ sov. Smutn_ je osud kd_si honosné tvrze. Poslední zb_tky rozžírá zub času. Z kopce je krásn_ v_hled do kraje. Na obloze se občas objev_ jestřáb nebo ostříž. V údolí pod kopcem se v_ne říčka jako stříbrná stu_(š/ž)ka.

Řešní najdete zde

Diktát – souhrnný diktát 4. třída (2)

Lidé sl_šel_  b_t zvony. Odb_jel_ poledne. Zedníci na stavbě už b_l_ v_hladovělí. Brigádníci s nimi zašl_ do m_stní v_vařovny a ob_(ě/je)dnal_ si něco na zu_(p/b). Kuchařky v_ndal_ tal_ře. V_brané lahů_(t/d)ky v kuchyni neob_čejně voněl_. Chlap__ si ob_(ě/je)dnal_ guláš a každý dva chleb_. Ženy si ob_(ě/je)dnal_ salát s ol_vam_ , s okurkam_ a jídlo si dochutil_ zál_vkou z b_l_nek.

ŘEŠENÍ NAJDETE ZDE

Přijímací zkoušky na střední školu – diktát (6)

Diktát k přijímacím zkouškám na střední školy a gymnázia.

Přijímací zkoušky na střední školu – diktát (5)

Diktát k přijímacím zkouškám na střední školy a gymnázia, který byl použitý u konkrétních přijímacích zkoušek. Doplňte chybějící písmena.

Přijímací zkoušky na střední školu – diktát (4)

Diktát k přijímacím zkouškám na střední školy a gymnázia.

Přijímací zkoušky na střední školu – diktát (3)

Diktát k přijímacím zkouškám na střední školy a gymnázia.

Přijímací zkoušky na střední školu – diktát (2)

Diktát k přijímacím zkouškám na střední školy a gymnázia.

Přijímací zkoušky na víceletá gymnázia – diktát (4)

Diktát k přijímacím zkouškám na víceletá gymnázia.

Přijímací zkoušky na víceletá gymnázia – diktát (3)

Diktát k přijímacím zkouškám na víceletá gymnázia.

Přijímací zkoušky na víceletá gymnázia – diktát (2)

Diktát k přijímacím zkouškám na víceletá gymnázia.

Přijímací zkoušky na víceletá gymnázia – diktát (1)

Diktát k přijímacím zkouškám na víceletá gymnázia.

Přijímací zkoušky na střední školu – diktát (1)

Diktát k přijímacím zkouškám na gymnázia.

Diktát – psaní velkých písmen

Jaká byste napsali písmena? Velká nebo malá?

(f/F)estival v (k/K)arlových (v/V)arech, (t/T)omášův bratr, (m/M)ikešova miska, (j/J)an (ž/Ž)ižka z (t/T)rocnova, (v/V)ysoké (t/T)atry, (s/S)vatý (j/J)osef, (k/K)arlova (u/U)niverzita, (s/S)metanova (p/P)rodaná (n/N)evěsta, (b/B)rněnská (d/D)álnice, (p/P)enzion (u/U) (h/H)ousliček, (s/S)ídliště (b/B)ílá (h/H)ora, (s/S)tředozemní (m/M)oře, (s/S)ýr (h/H)ermelín, (p/P)etr (n/N)ovák, (č/Č)eský (s/S)lavík, (o/O)lomoucký (o/O)kres, (v/V)elkomoravská (ř/Ř)íše, (p/P)ozemšťané, (k/K)arlův (m/M)ost, (f/F)rancouzských film, (ř/Ř)eka (m/M)orava, (v/V)ánoce,

ŘEŠENÍ NAJDETE ZDE

Diktát – shoda podmětu (1)

Doplňte i – y – a.

Pod okny zařehtal_ koně. Ragbisté nastoupil_ k zápasu. Vzduchem poletoval_ peříčka. Roztřásl_ se mi kolena. Potápěčky měl_ kameru. Hosté vypadal_ spokojeně. Kouzla přestal_ fungovat. Akrobatky a ps_ najednou vběhl_ do šapitó. Vysoké topol_ a mohutné olše zpevňoval_ hráze. Vyrostl_ tam nové domy. Na rybníku výskal_ děti. Svatebčané se fotil_ u brány. Dny se nám zdál_ dlouhé. Sýpky se plnil_ obilím. Babičce slzel_ oči. Klíče jí spadl_ do trávy. Jídla mi tam nechutnal_.


ŘEŠENÍ NAJDETE ZDE

Diktát – souhrnný diktát 6. třída (1)

Odpoledne hnal Ondřej koně a kráv- na obecn- louku. Pod paž- si nesl knihu, na hlavě m-l bare- a v ruce držel b-č. Pes Ťapka -pokojeně pošt-kával a chlapec mu házel kousk- -leba od svačin-. Uveleb-l- se u vrb- na louce. Ze -vého -tanov-št- m-l Ondřej v-hled na celé ohb- řek-. Zajímal- ho všechn- projev- ž-vota v př-rod-. Blatouch- už odkvetl-, ale pom-nky se modral- v celých trsech. Mezi kořen- vrb- proplouval- jako barevné čáry p-truz-. Ob-v-la se v-dra, rychle plavala a zanechávala po sobě na hladin- brá-du. Obča- se v trávě mihla užo-ka. Vá-k- poletoval- jako zmenšené model- letadel. Vodní pavouk se o-poutal od břehu a dělal drobounké vlnky. Voda om-vala oblá-k- a ty se le-kly v odpoledním slunc-.

Řešní najdete zde

Diktát – souhrnný diktát 2. třída (2)

Doplňte správná písmena

Pomo(s/z) mi. Mám tě(ž/š)kou zkou(ž/š)ku. J(i/y)rka nese bato(ch/h) a v něm má láhe(f/v). Je tu mnoho strom(ů/ú). Pozoroval jsem p(je/ě)nkavy. P(e/je/ě)t jich sedělo na pl(ů/ú)(t/d)ku. Ve strop(e/je/ě) byla d(í/ý)ra. T(e/ě)(š/ž)ká dýně. Pan(í/ý) uč(i/y)telka vyvolala J(i/y)ř(í/ý)čka. Zatru(b/p) na tru(b/p)ku. P(e/je/ě)kný k(ů/ú)ň jí chlé(b/p). Ž(í/ý)žala ž(i/y)je v zem(i/y). Ža(b/p)ka ž(i/y)je v kaluž(i/y).

Řešení najdete zde

Diktát – souhrnný diktát 5. třída (2)

Při diktování doplňte chybějící písmena.

Kam jste tol-k posp-chal-? Bál- jsme se, že b-chom se mohl- zpozdit. Doběhl- jsme proto rychl-m- kroky na zastávku autobusu. Projel- kolem dva plné autobus- s rozsv-ceným- světl-. M- jsme čekal- na autobus tři sta dvacet tři. Po chv-l- jsme se dočkal-. Nastoup-l- jsme dovnitř. Na sedadlech seděl- staré babky. Zavřel- se dveře a m- jsme se s cuknutím rozjel-. Brz- jsme usnul-. Zdál- se nám krásné sny o medv-dkov-.

 Řešení diktátu najdete zde