Diktát – souhrnný diktát 6. třída (2)

Z oken naší škol_ je v_dět nev_soký kopec. Je zalesněn_ a mezi strom_ prosvítaj_ trosk_ ro_padávající se stavb_. Na kopci _(s/z)távala kdysi tvr_(s/z). Z údolí vede k její zřícenině ú_(s/z)zká ste_(s/z)ka. Hradní příkop je zas_paný. Hradb_ jsou v ro_(s/z)valinách. Mezi kostkam_ dlažb_ na b_valém dvoře roste v_soká tráva. Ve sklepení možná lež_ poklad. Starob_ylá věž se mění v sutin_y. Kd_si odtud zazníval hlásn_ roh. Dnes se tu za šera ozývaj_ jen hlas_ sov. Smutn_ je osud kd_si honosné tvrze. Poslední zb_tky rozžírá zub času. Z kopce je krásn_ v_hled do kraje. Na obloze se občas objev_ jestřáb nebo ostříž. V údolí pod kopcem se v_ne říčka jako stříbrná stu_(š/ž)ka.

Řešní najdete zde