Archiv štítku: podstatná jména

Podstatná jména

Podstatná jména jsou názvy osob, zvířat, věcí, dějů, vlastností a stavů. Určujeme u nich: pád, číslo a rod. Skloňují se podle jmenných vzorů. Jsou plnovýznamová a ve větě nejčastěji plní funkci podmětu nebo předmětu. Podstatná jména mohou být konkrétní (to co je hmotné, takže si na to můžete sáhnout: kniha, soused, králík, psi) a abstraktní (nehmotné: létání, hrdost, sláva)

Číslo

Většina podstatných jmen má buď číslo jednotné nebo číslo množné.

Číslo jednotné – označuje jednu skutečnost/osobu/věc (kniha, soused, králík)

Číslo množné – označuje více skutečností/osob/věcí (knihy, sousedi, králíci)

Výjimky

Existují podstatná jména, u kterých nejde určit číslo. Respektive nepoznáme jestli tvar podstatného jména označuje jednu nebo více věcí.

Podstatná jména hromadná

Hromadná podstatná jména mají tvar jednotného čísla, ale označují více věcí téhož druhu. Tvoří se příponami: (kamení, jehličí, listí), -stvo (lidstvo), -ctvo (dělnictvo, ptactvo), -ina (chudina)

Podstatná jména pomnožná

Pomnožná podstatná jména jsou ve tvaru množného čísla, ale označují jednu věc: dveře, záda, prázdniny, housle

Podstatná jména látková

mají tvar jednotného čísla a označují část i celek nějaké látky bez ohledu na množství: voda, tabák, sníh, krev

Pády podstatných jmen

Podstatná jména vyjadřují svými tvary sedm různých pádů, které zjišťujeme pádovými otázkami. Tvary jsou různé pro jednotné a množné číslo.

Pádotázkatvar jednotného
čísla
tvar množného
čísla
1. pád (nominativ)kdo? co?pes/kočkapsi/kočky
2. pád (genitiv)koho? čeho?psa/kočkypsů/koček
3. pád (dativ)komu? čemu?psovi/kočcepsům/kočkám
4. pád (akuzativ)koho? co?psa/kočkupsy/kočky
5. pád (vokál)oslovujeme, volámepse/kočkopsi/kočky
6. pád (lokál)o kom? o čem?psovi/kočcepsech/kočkách
7. pád (instrumentál)s kým? s čím?psem/kočkoupsy/kočkami

Rod

U podstatných jmen rozlišujeme rod mužský (maskulinum), ženský (femininum) a střední (neutrum). U většiny slov je rod určen zvyklostí, jen u názvů osob a zvířat odpovídá jejich mluvnický rod rodu přirozenému. Prostě se ptáme: říká se ten, ta nebo to pes? říká se ten, ta, to kočka? ten – znamená mužský rod, ta – ženský a to střední.

Vzory podstatných jmen

Podstatná jména třídíme do skupin podle jejich gramatického rodu (v rodě mužském rozlišujeme jestli je životný/neživotný) a podle koncovky v 1. a 2. pádě jednotného čísla. v těchto skupinách bylo vybráno jedno podstatné jméno jako VZOR podle kterého se skloňují všechna podstatná jména, která do skupiny patří.

Tabulka s přehledem vzorů podstatných jmen. Nejdříve je uveden tvar v 1. pádů a za „/“ je tvar ve druhém pádu (bez koho čeho) jednotného čísla

Rod mužský Rod ženskýRod střední
 životný neživotný
 pán/pána hrad/hradu žena/ženy město/města
 muž/muže stroj/stroje růže/růže moře/moře
 předseda/předsedy píseň/písně kuře/kuřete
 soudce/soudce kost/kosti stavení/stavení

Skloňování vzorů rodu mužského

Vzor PÁN a MUŽ

PÁNMUŽ
jednotné číslomnožné číslojednotné číslomnožné číslo
pádtvarkonc.tvarkoncovkapádtvarkonc.tvarkoncovka
1.pánpáni
pánové
-i, -ové1.mužmuži
mužové
-i, -ové
2.pána-apánů2.muže-emužů
3.pánovi,
pánu
-ovi, -upánům-ům3.mužovi,
muži
-ovi, -imužům-ům
4.pána-apány-y4.muže-emuže-e
5.pane-epáni
pánové
-i, -ové5.muži-imuži,
mužové
-i, -ové
6.pánovi,
pánu
-ovi, -upánech-ech6.mužovi,
muži
-ovi, -imužích-ích
7.pánem-empány-y7.mužem-emmuži-i