Zájmena

Zájmena nahrazují podstatná nebo přídavná jména, případně na osoby, zvířata, věci, děje nebo vlastnosti ukazují. Určujeme u nich mluvnické kategorie: pád, číslo a rod. Skloňují se a jsou plnovýznamovým slovním druhem.

Rozlišujeme:

1. ZÁJMENA OSOBNÍ

označují první, druhou a třetí osobu ( já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona, zvratné zájmeno se).

2.  ZÁJMENA PŘIVLASTŇOVACÍ

jsou zájmena, kterými přivlastňujeme první,druhé a třetí osobě ( můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich, pro přivlastňování osobě v podnětu svůj).

3. ZÁJMENA UKAZOVACÍ

jsou zájmena, kterými ukazujeme na určitou osobu, zvíře, věc nebo vlastnost (ten/ta/to, tento/tato/toto, tenhle/tahle/tohle, onen/ona/ono, takový/taková/takové, týž/táž, tentýž/tatáž, sám/samý).

4. ZÁJMENA TÁZACÍ

jsou zájmena, kterými se tážeme po osobě, zvířeti, věci nebo vlastnosti (kdo, co, který/která/které, jaký/jaká/jaké, čí).

5. ZÁJMENA VZTAŽNÁ

připojují k sobě některé věty v souvětí (kdo, co, který/která/které, jaký/jaká/jaké, čí, jenž).

6. ZÁJMENA NEURČITÁ

jsou ta zájmena, kterými blíže neurčujeme, o kom, o čem je řeč: někdo, něco, některý/některá/některé, nějaký/nějaká/nějaké, něčí, leckdo, lecco, leckterý/leckterá/leckteré, lecjaký/lecjaká/lecjaké, lecčí, ledakdo, ledaco, ledakterý/ledakterá/ledakteré, ledajaký/ledajaká/ledajaké, ledačí, kdokoli, cokoli, kterýkoli/kterákoli/kterékoli, jakýkoli/jakákoli/jakékoli, číkoli, každý/každá/každé, všechen, všechna, všechno, kdosi, cosi, kterýsi/kterási/kterési, jakýsi/jakási/jakési, čísi.

7. ZÁJMENA ZÁPORNÁ

jsou zájmena, kterými popíráme existenci nějaké osoby, zvířete, věci, děje nebo vlastnosti (nikdo, nic, nijaký/nijaká/nijaké, ničí, žádný/žádná/žádné).

Podle toho, zda zájmena vyjadřují kategorii rodu, je dělíme na:

BEZRODÁ ZÁJMENA – nevyjadřují mluvnickou kategorii rodu (já, ty, my, vy, se).

RODOVÁ ZÁJMENA – mají zvláštní soubory tvarů pro mužský, ženský a střední rod.

Skloňování zájmen

1.skloňování bezrodých zájmen

Pádtymyvyse
1.pádtymyvyO
2.pádmne, mětebe, těnásvássebe
3.pádmně, mitobě, tinámvámsobě, si
4.pádmne, mětebe, těnásvássebe, se
6.pádmnětoběnásvássobě
7.pádmnoutebounámivámisebou

 

Rozlišujeme tvary sebou a s sebou. Např. V horečce sebou (tebou,tělem, něčím) házel celou noc.

Vezměte si s sebou (s tebou) deštník.

Musíme si uvědomit rozdíl mezi tvary mi – 3.pád zájmena (Šel mi koupit svačinu.) a my – 1.pád zájmena my všichni (My s vámi budeme dále jednat.).

V dopisech píšeme zájmena Ty, Vy obvykle s velkým písmenem. Vyjadřujeme tak úctu k adresátovi.

2.  zájmenné skloňování některých rodových zájmen

vzor ten – podle něj se skloňují všechna zájmena, která mají ve 2.pádě zakončení –oho

(tento, onen, kdo, někdo, leckdo, ledakdo, kdokoli, nikdo)

vzor náš – podle něj se skloňují zájmena, která mají ve 2.pádě zakončení –eho

(váš, on, jenž, co, něco, ledaco, lecco, cosi, cokoli, nic).

6 komentářů u „Zájmena

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..