Přijímací zkoušky na víceletá gymnázia – diktát (1)

Diktát k přijímacím zkouškám na víceletá gymnázia.