Štítky: Základní stránky

Deskriptivní geometrie

Řeší prostorové úlohy tak, že je promítáním převede na úlohy v rovině. Využívá zejména poznatků projektivní geometrie. Důležité aplikace má v technice a v architektuře.