Archiv štítku: testy

popis testů

Test – co víte o trojúhelnících?

Na deseti otázkách si vyzkoušejte co víte o trojúhelníku.

Otázka č. 1
Kolik má trojúhelník vnitřních úhlů?

1
2
3
Otázka č. 2
Tupoúhlý trojúhelník je takový, který ...

má všechny úhly větší než 90°.
má alespoň dva úhly větší než 90°.
má jeden úhel větší než 90°.
Otázka č. 3
Kolik je součet vnitřních úhlů trojúhelníku?

180°
270°
360°
Otázka č. 4
Co je výška trojúhelníku?

Délka nejkratší strany trojúhelníku.
Výška je úsečka, jejíž krajní body jsou: vrchol trojúhelníku a pata kolmice (vedené vrcholem) k přímce na níž leží protilehlá strana.
Je úsečka, která spojuje vrchol a střed protilehlé strany.
Otázka č. 5
Co je těžnice trojúhelníku?

Úsečka, která spojuje vrchol a střed protilehlé strany.
Délka nejdelší strany trojúhelníku.
Průměr kružnice opsané.
Otázka č. 6
Co je obvod trojúhelníku?

Součin všech stran trojúhelníku: a.b.c
Dvojnásobek součtu odvěsen: 2(a+b)
Součet délek všech tří stran: a+b+c
Otázka č. 7
Je možné sestrojit trojúhelník, kde součet délek dvou stran je menší strana třetí a+b<c?

Ano
Jen ve zvláštním případě.
Ne
Otázka č. 8
Je možné sestrojit trojúhelník, který má všechny strany i úhly stejné a=b=c, alfa=beta=gama?

Ano, jmenuje se pravoúhlý trojúhelník.
Ano, jmenuje se rovnostranný trojúhelník.
Ne, takový trojúhelník sestrojit nelze.
Otázka č. 9
Co je pravoúhlý trojúhelník?

Má jeden vnitřní úhel pravý (= 90°)
Všechny vnitřní úhly jsou pravé.
Všechny strany mají stejnou délku.
Otázka č. 10
Jaký je vzorec po výpočet obsahu pravoúhlého trojúhelníku?

S=a+b+c
S=a.b.c
S=(a.b)/2