Test – převody jednotek (2)

Na deseti příkladech si procvičíte převody jednotek.

1. příklad 1,5 kg = ? g

150
1 500
15 000
2. příklad 2580 g =    ?  kg

2,58
25,8
0,258
3. příklad 3,33 t =   ?   kg

333 000 000
333 000
3 330
4. příklad 15,25 m =  ?  cm

152,5
1 525
15 250
5. příklad 725,8 cm =  ?  mm

7,258
7 258
725 800
6. příklad   0,724 km =   ?   cm

724
72400
72400000
7. příklad 1 m2 = ? cm2

100
1 000
10 000
8. příklad 350 m2 =  ? cm2

3 500 000
35 000
35
9. příklad 350 dm3 =  ?  l (litrů)

35
350
3 500
10. příklad 1,44 m3 =  ?  cm3

144
14 400
1 440 000