Štítky: Vyjmenovaná slova

Přehled všech stránek, které se věnují vyjmenovaným slovům. Přehledy, testy, diktáty.

Diktát – vyjmenovaná slova po V (1)

V_soký dům, prav_dla pravopisu, velká v_dra, v_těz dostihu, v_dím dobře, oční v_čko, v_vrácené stromy, žv_kat žv_kačku, záv_dím ti, velký zlozv_k, sourozenci V_tek a Ev_čka, kovářská...

Diktát – vyjmenovaná slova po S (1)

S_pký písek, s_chravé počas_, s_lný provaz, s_slí nora, kozí s_r, s_rové maso, prašná s_lnice, otec se s_nem, jemný zás_p, školní bes_dka, nenas_tný pes, zmije zas_čela,...

Diktát – vyjmenovaná slova (2)

V_klá se mi zub. V_cv_čený ps_k zv_tězil v mez_národní soutěži. Chtěla se zv_ditelnit, a proto se  chovala nev_b_ravě. Narýsovat sv_slou čáru podle prav_tka. Nové s_dl_ště...

Diktát – vyjmenovaná slova (1)

Přes m_tinu přeběhla l_ška. Hb_tá veverka v_běhla na strom. M_ška sv_žně vklouzla do díry. Po m_tině se plaz_l slep_š. Na v_sokém smrku seděl v_r. Zaječí...

Vyjmenovaná slova

Přehled všech stránek s tématem vyjmenovaná slova Vyjmenovaná slova jsou pro děti jednou z nejnáročnějších věcí k naučení. Je důležité vyjmenovaná slova dobře zvládnout a...

Diktát – vyjmenovaná slova po M (2)

M_lada je um_něná, roztom_lé m_m_nko, m_ší díra, m_nulý týden, velký m_č, vym_slet příklad, om_vatelná tapeta, vzpomínky na m_nulost, m_luji Petru, m_ší kožíšek, nejsi neom_lný, um_j...

Diktát – vyjmenovaná slova po L (2)

Starý ml_n, l_ný Honza, červený tul_pán, kl_dný obl_čej, děda nedosl_chá, namožené l_tko, na obzoru se bl_sklo, pl_žil se nocí, pl_nulá řeč, Pavl_k snídá rohl_k, kino...

Diktát – vyjmenovaná slova po Z (1)

Mlsný jaz_k, z_tra brz_ ráno, neznámý ciz_nec, z_skat vzdělání, jsme na m_zině, podz_mní den, nízký voz_k, mírná z_ma, dvojjaz_čný slovník, přijď poz_tří, brz_ bude z_ma,...

Diktát – vyjmenovaná slova po B (2)

Diktujte a doplňte chybějící písmena. Pod diktátem je odkaz na řešení. vymlátit ob_lí, slovo se skládá ze slab_k, kab_na řidiče, plechový bub_nek, b_linkový čaj, nový...

Vyjmenovaná slova po Z

Vyjmenované slovo  Příbuzné slovo brzy jazyk jazýček, jazykozpyt, jazykovědec, jazykový, dvojjazyčný, jazykolam nazývat se vyzývat, vyzývavě, vyzyvatel, vzývat, ozývat se Ruzyně ruzyňský   Pozor na...

Vyjmenovaná slova po V

Vyjmenované slovo  Příbuzná slova vy vysoký vyšší, nejvyšší, výše, výška, vysočina, Vysočany, Vyšehrad, výš, výškoměr, výsost, vysokohorský, výš, povýšit výt vytí, zavýt, zavytí výskat výskot,...

Diktát – vyjmenovaná slova po P (1)

Páv se p_šnil svými p_rky. Tapír je lichokop_tník. Klop_tl jsem o p_tel p_sku. Netop_r létá v noci. Sp_sovatel napsal další kap_tolu. P_š menší p_smena. Nep_skej...

Diktát – vyjmenovaná slova po M (1)

Horský průsm_k, um_t nádobí, jedovatá zm_je, m_t narozeniny, zlom_slný nápad, dobrý úm_sl, užitečný hm_zožravec, Vysoké M_to, housle a sm_čec, nam_dlit si ruce, m_lá mam_nka, medvídek...

Vyjmenovaná slova po S

syn synovský, synek, synáček, synovec, zlosyn sytý sytost, dosyta, sytit, nasycený, nenasyta, přesycený sýr syreček, sýrový, sýrař, sýrárna, sýrařství, syrovátka syrový syrovinka sychravý sychravo, Sychrov...

Vyjmenovaná slova po P

Vyjmenované slovo Příbuzné slovo pýcha pyšný, pyšně, zpychnout, pýchavka, pych, přepych, přepychový pytel pytlík, pytlíček, pytlovina, pytlačit, pytláctví, strašpytel pysk ptakopysk, netopýr netopýří slepýš pyl...