Štítky: rovnice

Soustava rovnic

U soustav lineárních rovnic se dvěma  neznámými hledáme dvojici čísel, která jsou řešením obou rovnic. Vzorový příklad: Hledáme tedy takové a , které budou řešením...

Slovní úlohy řešené rovnicemi

1. Když přičteme k hledanému číslu jeho třetinu, tak dostaneme 48. Určete toto číslo. ŘEŠENÍ 2. Ve třídě je 29 žáků, dívek je o 5...

Rovnice – úvod

Rovnicí nazýváme takový výraz ve kterém se levá část (rozuměj od rovnítka) rovná části pravé. Např. . Lineární rovnice pokud lze převézt rovnici na tvar...