Štítky: pravopis

Diktát – souhrnný diktát 7. třída (1)

Diktujte a doplňte chybějící písmena Šestým místem vstoupila (K/k)ateřina (N/n)eumannová do (N/n)ového ročníku (S/s)větového poháru v b(je/ě)hu na l(i/y)žích. Světová špička jí ve (Š/š)védské (K/k)iruně...

Diktát – souhrnný diktát 4. třída (2)

Lidé sl_šel_  b_t zvony. Odb_jel_ poledne. Zedníci na stavbě už b_l_ v_hladovělí. Brigádníci s nimi zašl_ do m_stní v_vařovny a ob_(ě/je)dnal_ si něco na zu_(p/b)....

Diktát – psaní velkých písmen

Jaká byste napsali písmena? Velká nebo malá? (f/F)estival v (k/K)arlových (v/V)arech, (t/T)omášův bratr, (m/M)ikešova miska, (j/J)an (ž/Ž)ižka z (t/T)rocnova, (v/V)ysoké (t/T)atry, (s/S)vatý (j/J)osef, (k/K)arlova (u/U)niverzita,...

Diktát – shoda podmětu (1)

Doplňte i – y – a. Pod okny zařehtal_ koně. Ragbisté nastoupil_ k zápasu. Vzduchem poletoval_ peříčka. Roztřásl_ se mi kolena. Potápěčky měl_ kameru. Hosté...

Diktát – souhrnný diktát 4. třída (1)

Lenoš-, konečně jste pohnul- svými těl-. Kovář- v-ráběl- podkov-. Těžkými kladiv- a pal-cem- muži b-l- do kovadl-n, až jiskry létal-. Jejich dlaně b-l-  samé mozol-....

Psaní velkých písmen

1. Velké písmeno se píše na začátku věty. Věta nebo větný celek mohou být ukončeny tečkou, otazníkem nebo vykřičníkem. Zítra mám narozeniny. Přijedete na návštěvu?...

Diktát – souhrnný diktát 3. třída (1)

Diktujte a doplňte chybějící písmena Toulavý pes Opuštěný ps_k pob_hal po lese. V_plašil zajíce a chv_li ho hon_l. Nap_l se z hluboké brá_dy v_jeté traktorem....

Obměna hlásek při odvozování slov

Jazyk je jako živý tvor, a proto se neustále mění a vyvíjí. Nejvíce změn probíhá ve slovní zásobě, která se přizpůsobuje našim potřebám vyjadřování. Slova...

Psaní i/y po obojetných souhláskách

PSANÍ I/Y PO OBOJETNÝCH SOUHLÁSKÁCH Nejprve si musíme uvědomit, ve které části slova máme i/y napsat; může být v: PŘEDPONĚ, KOŘENU, PŘÍPONĚ, KONCOVCE. Předpona V předponě...

Diktát – psaní ě/je

Doplňte do textu chybějící ě, je nebo ně: M_síc tajem_ osv_tloval noční krajinu. Sed_l jsem na břehu jezera a bylo m_ příjem_. Pomalu utichal zp_v...

Psaní ě/je

Písmeno ě Písmeno ě se vyskytuje v následujících skupinách: dě   tě   ně V této skupině označuje výslovnost [dˇ,tˇ,nˇ] + [e] jako například ve slovech:  děvčátko, pradědeček,...