Štítky: matematika

Jednotky a jejich převody

Jednotky délky název jednotky značka převod na mm převod na cm převod na dm převod na m převod na km 1 milimetr mm 1 0,1...

Příklady procenta (1)

Počítejte příklady s procenty. 1. Kolik je 24% ze 6000 m ? 2. Kolik je 76% z 320 kg ? 3. Vypočtěte 4% z 10000...

Procenta

S pojmem procent se setkáváme denně v běžném životě. Ekonomika roste/klesá o procenta, zdražuje/zlevňuje se o procenta, plat vám zvýší/sníží o procenta, určité procento lidí...

Písemné násobení čísel

Velká čísla nemusíme násobit jen na kalkulačce, ale stačí nám papír, tužka a malá násobilka. Písemné násobení si vysvětlíme na konkrétním příkladu. 941 x 152...

Příklady

Přehled všech příkladů na našich stránkách Vyberte si z nabízených zadání příkladů. Příklady jsou řazeny abecedně. Pod zadáním příkladů je odkaz na stránku s řešením.

Grafické vyjádření zlomků

Zlomky nejlépe pochopíte zlomky, když si je představíte graficky. Třeba jako koláč (dort) rozkrájený na dílky ze kterého si chceme několik dílků vzít. Počet všech...

Sčítání a odčítání pod sebou

Sčítání Pokud chcete sečíst například 1683 + 10555 můžete samozřejmě použít kalkulačku, ale určitě je dobře umět sečíst velká čísla i bez kalkulačky a počítače,...

Rovnice – úvod

Rovnicí nazýváme takový výraz ve kterém se levá část (rozuměj od rovnítka) rovná části pravé. Např. . Lineární rovnice pokud lze převézt rovnici na tvar...

Násobení a dělení

Násobení Čísla, která násobíme se říká činitelé a výsledku se říká součin. ČINITEL x ČINITEL = SOUČIN Pro násobení platí: – Když násobíme dvě racionální...

Sčítání a odčítání

Sčítání (součet) Čísla, která sčítáme se říká sčítanci a výsledku se říká součet. SČÍTANEC + SČÍTANEC = SOUČET Pro sčítání platí: – Když sečteme dvě...

Zlomky – základ

Zlomek je zapsaný podíl dvou celých čísel: čitatele a jmenovatele. Když je absolutní hodnota čitatele menší než abs. hodnota jmenovatele, je to zlomek pravý. např....