Štítky: matematika

z matematiky

TEST č.1. TEST č.2. 10 otázek bez časového limitu z matematiky k přijímacím zkouškám 10 otázek bez časového limitu z matematiky k přijímacím zkouškám TEST...

Trojúhelník

Na této stránce vám přineseme všechny informací k trojúhelníku, které budete na základní škole potřebovat. Najdete zde popis obecného trojúhelníku, rozdělení trojúhelníků (rovnostranný, rovnoramenný,…) a...

Soustava rovnic

U soustav lineárních rovnic se dvěma  neznámými hledáme dvojici čísel, která jsou řešením obou rovnic. Vzorový příklad: Hledáme tedy takové a , které budou řešením...

Proč je matematika důležitá?

Když mi bylo kolem 15 let, tak jsme si s kámošema říkali, „k čemu nám ta matika je, vždyť z toho co se učíme nebudeme...

Složené zlomky

jsou složené zlomky. Jde vlastně o zlomek, který má v čitateli (nahoře :-)) i ve jmenovateli (dole) zase zlomek. (Pozn. čísla 7 a 3 z...

Obvody a obsahy

Obvod Obvod rovinného obrazce je součet délek jeho stran. Označuje se o (malé o) a jednotkou je metr – m (mm, cm, dm…). Obvod si...

Příklady procenta (2)

1. Vypočítej 1 % z 200. 2. Vypočítej 1 % z 10400. 3. Maso obsahuje 13 % tuku. Kolik gramů tuku je v 900 g...