Štítky: český jazyk

Obměna hlásek při odvozování slov

Jazyk je jako živý tvor, a proto se neustále mění a vyvíjí. Nejvíce změn probíhá ve slovní zásobě, která se přizpůsobuje našim potřebám vyjadřování. Slova...

Psaní i/y po obojetných souhláskách

PSANÍ I/Y PO OBOJETNÝCH SOUHLÁSKÁCH Nejprve si musíme uvědomit, ve které části slova máme i/y napsat; může být v: PŘEDPONĚ, KOŘENU, PŘÍPONĚ, KONCOVCE. Předpona V předponě...

Diktát – vyjmenovaná slova po P (1)

Páv se p_šnil svými p_rky. Tapír je lichokop_tník. Klop_tl jsem o p_tel p_sku. Netop_r létá v noci. Sp_sovatel napsal další kap_tolu. P_š menší p_smena. Nep_skej...