Štítky: český jazyk

Slovní druhy

Všechna slova české slovní zásoby můžeme zařadit do jedné z deseti skupin slovních druhů. Tady vám přinášíme stručný přehled deseti slovních druhů. Pokud kliknete na...

Podstatná jména

Podstatná jména jsou názvy osob, zvířat, věcí, dějů, vlastností a stavů. Určujeme u nich: pád, číslo a rod. Skloňují se podle jmenných vzorů. Jsou plnovýznamová...

z českého jazyka

Jestli se připravujete na přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia, tak vám tato stránka pomůže s přípravou na přijímací zkoušky z českého jazyka. Najdete...

Diktát – psaní velkých písmen

Jaká byste napsali písmena? Velká nebo malá? (f/F)estival v (k/K)arlových (v/V)arech, (t/T)omášův bratr, (m/M)ikešova miska, (j/J)an (ž/Ž)ižka z (t/T)rocnova, (v/V)ysoké (t/T)atry, (s/S)vatý (j/J)osef, (k/K)arlova (u/U)niverzita,...

Diktát – shoda podmětu (1)

Doplňte i – y – a. Pod okny zařehtal_ koně. Ragbisté nastoupil_ k zápasu. Vzduchem poletoval_ peříčka. Roztřásl_ se mi kolena. Potápěčky měl_ kameru. Hosté...

Diktát – souhrnný diktát 4. třída (1)

Lenoš-, konečně jste pohnul- svými těl-. Kovář- v-ráběl- podkov-. Těžkými kladiv- a pal-cem- muži b-l- do kovadl-n, až jiskry létal-. Jejich dlaně b-l-  samé mozol-....

Diktát – vyjmenovaná slova po S (1)

S_pký písek, s_chravé počas_, s_lný provaz, s_slí nora, kozí s_r, s_rové maso, prašná s_lnice, otec se s_nem, jemný zás_p, školní bes_dka, nenas_tný pes, zmije zas_čela,...

Psaní velkých písmen

1. Velké písmeno se píše na začátku věty. Věta nebo větný celek mohou být ukončeny tečkou, otazníkem nebo vykřičníkem. Zítra mám narozeniny. Přijedete na návštěvu?...

Diktát – souhrnný diktát 3. třída (1)

Diktujte a doplňte chybějící písmena Toulavý pes Opuštěný ps_k pob_hal po lese. V_plašil zajíce a chv_li ho hon_l. Nap_l se z hluboké brá_dy v_jeté traktorem....