Štítky: čárky ve větě

Psaní čárek ve větě.

Seznámíme vás s psaním čárek ve větě jednoduché a v souvětí. U každého pravidla psaní čárek uvádíme i několik příkladů. Psaní čárek ve větě jednoduché

Psaní čárek ve větě jednoduché

Na této stránce popíšeme případy, kdy ve větě jednoduché píšeme čárku a kdy čárku nepíšeme. Několikanásobný větný člen je takový větný člen, ve kterém je...